Wij maken gebruik van cookies om de diensten en functies op onze website aan te kunnen bieden en om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Begrepen Privacy Statement

Boek uitgeven?

Na veel inspanning heeft u bijna uw manuscript afgerond. Nu komt de volgende stap. Wij begrijpen dat u graag een professionele beoordeling van uw verhaal wilt krijgen en wij gaan dan ook zorgvuldig met uw geesteskind om.

Als u uw manuscript aan Gopher toevertrouwt, dan hebt u een aantal zekerheden.
  • Wij lezen het manuscript zorgvuldig en beoordelen het op criteria als bijvoorbeeld taal, stijl, spanning en originaliteit.
  • Wij helpen u, als we besluiten dat uw manuscript geschikt is voor uitgave bij Gopher, waar nodig om het beste uit uw verhaal te halen.
  • Bij verschijning proberen wij samen met u een zo groot mogelijke groep lezers te interesseren. Zo maken wij gezamenlijk van uw manuscript een succesvol boek.

Hoe gaan wij te werk?

Als u een manuscript hebt, ontvangen wij het graag van u. Wij vragen u het manuscript in digitale vorm aan te leveren. Na ontvangst toetsen wij uw manuscript op criteria als taal, stijl, spanning, karakterontwikkeling, originaliteit, uitwerking, diepgang en vorm. Dan zijn er vier mogelijkheden:
  • Wij geven het boek uit. Uw manuscript voldoet aan de kwaliteitseisen die wij stellen aan een Gopher-uitgave;
  • Het boek heeft (veel) redactie nodig. Dat wordt door ons of door de schrijver zelf gedaan. Afhankelijk van wie het doet en hoeveel tijd het kost berekenen wij een bepaald bedrag aan kosten;
  • Het boek komt niet in aanmerking voor ons Gopher-fonds omdat het niet voldoet aan een of meer van de genoemde criteria. In een aantal gevallen, afhankelijk van inhoud en samenstelling, kan het boek onder ons mijneigenboek.nl merk worden uitgebracht. De schrijver maakt dan gebruik van onze faciliteiten om het boek in eigen beheer uit te geven.
  • Wij kunnen niet met uw manuscript uit de voeten. Dat kan zijn omdat de kwaliteit naar onze mening onvoldoende is, of omdat het pornografische, racistische of fascistische tendensen bevat.

Samen meer bereiken

Wij gaan samen met u een intensief traject aan om gezamenlijk te zorgen dat het boek wat u voor ogen heeft te realiseren. Wij geven persoonlijke en professionele begeleiding, maken het boek op en helpen actief bij de promotie.