Wij maken gebruik van cookies om de diensten en functies op onze website aan te kunnen bieden en om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Begrepen Privacy Statement

Categorieën

* NIEUW *
Autobiografieën
Biografieën
E-books voor tablets
Educatie
Fantasy en sciencefiction
Filosofie
Genealogie
Geschiedenis
Gezondheid en welzijn
Humor
Indië en Indonesië
Internationale verzending
Kind en jeugd
Koken, eten en drinken
Kunst, theater en muziek
Maatschappij en politiek
Management en bedrijfskunde
Mijn Eigen Bruna Boek
Natuur, planten en dieren
Persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit
Poëzie
Reisverhalen en emigratieadviezen
Religie
Romans en verhalenbundels
Sport, hobby en vrije tijd
Taal en letterkunde
Thrillers en misdaadverhalen
Verlies en rouwverwerking
verschenen
Wetenschap

Over de auteur...

Eize de Boer


Eize de Boer (1951) is freelance ferslachjouwer. Hy skriuwt in protte foar it Friesch Dagblad, foar Actief, wykblêd foar Tytsjerksteradiel en omkriten en de F-side, de wyklikse Fryske side yn de provinsjale deiblêden. Foarhinne hat er in soad foar Frysk en Frij dien. Hy hie dêryn ûnder oaren in fêste rubryk,
Waarnimmer, wêryn't er yn komyske fersen it libben op syn eigen wize beseach. Ek yn Actief hat er in ferserubryk, Actiefers. Yn 1989 kaam syn earste roman ét, Op 'e flecht.

Eize de Boer (1951) is freelance verslaggever. Hij schrijft veel voor het Friesch Dagblad, voor Actief, weekblad voor Tietjerksteradeel en omgeving en de F-side, de wekelijkse Friese pagina in de provinciale dagbladen. Voorheen heeft hij veel voor Frysk en Frij gewerkt. Hy had daarin onder andere in vaste rubriek, Waarnemer, waarin hij in komische verzen het leven op zijn eigen manier bekeek. Ook in Actief heeft hij een verzenrubriek, Actievers. In 1989 verscheen zijn eerste roman, Op 'e flecht.

Titels van deze auteur

Rangschikken op:
It sicht is withoefier en't eachweid grut
Eize de BoerFrans AndringaJannes Faber