Wij maken gebruik van cookies om de diensten en functies op onze website aan te kunnen bieden en om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Begrepen Privacy Statement

Meer over...

Prijs: € 21.00 inclusief btw
Verzendkosten: € 2.95 binnen Nederland
Levertijd: 3 werkdag(en)
Bestellen...

Er zijn er velen zoals ik

door Dominique Peeters [Persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit, Verlies en rouwverwerking]

Op 22 mei 2010 was de schrijver te gast bij Argusoog Radio, waar hij vertelde over zijn ervaringen met de psychiatrie. Klik hier om de uitzending te downloaden.

"Een periode van negen heftige maanden uit het leven van Levi Goudsblom, en de gevolgen van zijn zelfdoding zijn in dit boek beschreven. Het bevat mooie anekdotes en herinneringen over een jongeman, die van nature een vrolijke en komische dondersteen was. Daarnaast heb ik zijn strijd tegen een psychische ziekte, verstoting, het kwijtraken van zijn gezin en zichzelf, een verharde maatschappij, een falende hulpverlening proberen te verwoorden. Het laat zien hoe vernietigend onbegrip en niet-acceptatie van zowel ziekte en bijbehorende karakterproblematiek kan zijn. Levi's zelfdoding sloeg in als een bom. De enorme schuldgevoelens, die vaak voorkomen na de zelfdoding van een dierbare, werden door ons allen die hij achterliet heftig en divers beleefd en geuit. Wat ons allen overkwam is mijn waarheid, zoals ik het heb beleefd."

Uit een zelfdoding komt vaak weer een zelfdoding voort. Daarom heb ik ook Levi's zielsboodschap verwoord: 'Dominique, doe iets aan de verbetering van de suïcidepreventie. Mijn dood mag niet voor niets zijn geweest.' Zijn strijd werd zo mijn strijd. Om te kunnen overleven, beet ik me drie jaar lang vast in klachtenprocedures tegen de betreffende zorginstelling. Ik wilde de waarheid rond de gevaarlijke bijwerkingen van antidepressiva en een eventueel falen in de behandeling van Levi boven tafel zien te krijgen. Zijn overleefde bewustzijnsopdracht werd mijn zielsopdracht. Uiteindelijk liep ik vast, door tegenwerking vanuit de betreffende zorginstelling, de Inspectie van de Volksgezondheid en door verstarring van wetgeving en rechtsorganen.

Dominique Peeters is een pseudoniem van H.J. van Dijk.

'Er zijn er velen zoals ik' is een eerbetoon en een bewustwordingsdocument:
ieder leven is het waard om geleefd te mogen worden.


Klik hier voor een blog van de auteur over preventie bij zelfdoding.

ISBN: 9789051797367
 
Formaat: 165x240 millimeter (b x h)
Omvang: 337 pagina's
Verschenen: 10 december 2010


Bestellen...

Wat vonden anderen ervan?

Wieringernieuws, 20 december 2010
WESTERLAND - De nieuwe Wieringer auteur Jan van Dijk uit Westerland, doorbreekt zijn kwetsbaarheid en taboe rond een zelfdoding vanuit zijn gezin door zijn ervaringen weg te schrijven en te openbaren. Het boek met de titel: 'Er zijn er velen zoals ik', is uitgegeven door Uitgeverij Gopher.nl onder het pseudoniem: Dominique Peeters. Jan vertelt ons het volgende: 'Mijn interesse in schrijven ontstond in de periode 2002 tot 2007. Ik bekritiseerde toen als burger in de regiokranten hoe mijns inziens verkeerd gemeentelijk beleid en politiek werd bedreven op Wieringen. Dit leidde tot een zeer kritisch VROM rapport naar de gemeente Wieringen en een niet benoeming van een burgemeester van Zaanstad en ex burgemeester van Wieringen. Juist op het moment dat ik mijn politieke memoires wilde bundelen tot een manuscript en mijzelf wilde spiegelen, werd ik ruw geconfronteerd met de doodstijding van mijn gevoelsmatig kind. Zijn dood sloeg in als een bom in ons gezin. Ik wilde vanaf dat moment niets meer te maken hebben met de Wieringer politiek en kon alleen nog maar schrijven aan hem in het hiernamaals. Onze Levi was 34 jaar toen hij zwaar overspannen bescherming zocht binnen ons gezin. De eerste maanden was hij verward en volledig in zichzelf gekeerd. Hij uitte dat hij ernstig ziek was en in de steek gelaten was door zijn oude omgeving. Hij bleek ernstig suïcidaal te zijn. Geschrokken door zijn getoonde kwetsbaarheid werd mijn verantwoordelijkheidsgevoel sterk geprikkeld. Ik sloeg alarm maar mijn vragen om hulp bij zijn familie zowel als het GGZ werden genegeerd. We voelden dat wij Levi moesten verzorgen en beschermen tegen zijn griezelige gedachten. Daarbij werden we ondersteund door onze vrienden en buren. Na veel zorgelijke maanden trad uiteindelijk een licht herstel in. Levi ontpopte zich heel geleidelijk aan tot een gevoelige en positief denkende spirituele man met sterk sociale communicatieve vaardigheden. Daarnaast bleek hij een ondeugende en komische clown te zijn. Een combinatie van karaktertrekken waar iedereen in zijn nieuwe omgeving van ging houden. Hij wilde als het even kon zo snel mogelijk de verzorging van zijn jonge gezin weer oppakken binnen zijn vernieuwde denken. Zijn pogingen daartoe leken echter kansloos. Voor ons volkomen onverwacht gaf hij de moed op en beroofde zichzelf van het leven. Volledig getraumatiseerd werden we meegezogen in een diep zwart gat van diverse vormen van rouwverwerking waarbij afstoting en het schuldgevoel hoogtij vierde. Op de diepste momenten zag ik plots beelden van zijn ondeugende smoelwerk en hoorde ik lachsalvo's en zijn duidelijke uitleg van spirituele zienswijzen. Ik voelde zijn overleefde bewustzijn die samen met mij zijn doodskeuze wilde leren begrijpen. Al schrijvende in de vorm van een brief aan hem manifesteerden zich geleidelijk antwoorden van het waarom. Ik begreep dat er geen sprake was van een laffe, dan wel moedige daad. Zijn doodskeuze moest voor mijn gevoel bewustwording tot stand brengen om zo een bijdrage te leveren aan de verhoging van de suïcidepreventie voor de bestaande risicogroep en hun dierbaren. Daarnaast kreeg ik inzichten in de GGZ, starre rechtsorganen, een toedekkende Inspectie en Minister van de Volksgezondheid, en de rol van de farmaceutica, die allen hun eigen belangen nastreven. Een boek schrijven is een heel proces," zegt Jan. "Zeker als het onderwerp jou zwaar treft. Een uitgever wil korte zinnen zien en dat is moeilijk als je jouw emoties en de boodschap die je wilt overbrengen niet verloren wilt laten gaan. De kunst zit hem in het durven schrappen. Daarom heb ik mijn professionele vriendin, Lilian Verheijen gevraagd mij te helpen om mijn 1000 pagina's rouwverwerkingstof te redigeren. In het begin voelde dat alsof ze al mijn Mariabeelden uit mijn heilige kerk wilde verwijderen. Ze moet af en toe met haar tenen krom hebben gezeten, dat kan haast niet anders. Ze heeft me samen met mijn gezin door een zware rouwperiode heen getrokken. Zonder haar had ik het niet gered om een boek met een kwaliteitslabel op de plank te zetten." Rond zelfdoding bestaat veel taboe. Vanuit de vakliteratuur en als ervaringdeskundige weet ik nu, dat rouwverwerking na een zelfdoding in de regel zeer heftig verloopt. Dit afhankelijk van de relatie die men heeft gehad met de dierbare. Vanuit een zelfdoding komt vaak een nieuwe zelfdoding voort. Door schuldgevoelens en het ruwe beeld dat een zelfdoding kan achterlaten op de netvliezen van allen die hiermee geconfronteerd worden kan zich het Post Traumatisch Stresssyndroom en de daarbij bijbehorende stoornissen ontwikkelen. Het boek: 'Er zijn er velen zoals ik', mag daarom niet als een schuldaanwijzing naar wie dan ook worden gelezen. Het is een boek geworden waarbij de laatste levensfase van Levi, met al zijn ups en downs zijn beschreven. Het was mijn waarheid, zoals ik het heb beleefd. De openbaring van mijn brief kan een bewustwording document worden. Wat ik hoop te bereiken is dat woorden als onbegrip, nietacceptatie en haatgevoelens, omgezet worden in begrip, acceptatie en vooral vergeving. Als dit het resultaat mag zijn van het doorbreken van het taboe en de kwetsbaarheid, heb ik Levi's bewustzijnsopdracht pas echt voltooid", aldus Jan van Dijk.

www.patientervaringsverhalen.nl
Ervaringsverhaal van Dominique Peeters, die als een soort buddy Levi Goudsblom begeleidde met psychische en lichamelijk klachten.
Dominique Peeters beschrijft 9 maanden waarin hij veel met Levi optrok en waarin Levi zelfmoord pleegt. Hij, zijn familie en zijn omgeving blijven verslagen achter. Het boek is geschreven om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van suïcidepreventie.
Wat opvalt is dat hier iemand met een Post Traumatische Stressyndroom spreekt die hij heeft ontwikkeld als kind van een man die de verschrikkingen van de concentratiekampen heeft meegemaakt. De titel verwijst naar het feit dat er meer mensen last hebben van vergelijkbare psychische klachten en dat zeer mogen zijn zoals ze zijn. (pag.24)
Wat daarnaast opvalt is hoezeer Dominique en Levi hechtten aan hun spirituele broederschap en hoe moeilijk het is om een zelfdoding een plek te geven omdat er zoveel onbeantwoorde vragen blijven en schuldgevoelens over al dan niet gedane acties.

Review van een lezer op www.bol.com, 9 juli 2011
Door het lezen van dit boek heb ik een beeld gekregen hoe hard onze maatschappij kan zijn, dat goede hulp bij de bekende zorginstanties niet vanzelfsprekend is en dat liefde en begrip voor elkaar het belangrijkste op aarde is.
Ik vind dit boek echt een aanrader voor eigenlijk iedereen. Ik heb het in één stuk uitgelezen, door het heldere taalgebruik, korte zinnen en hoofdstukken, bleef ik geboeid vanaf het begin tot het einde.
Pluspunten: Goede verhaallijn, meeslepend verhaal, spannend.

Diana van der Kraats
Het boek, 'Er zijn er velen zoals ik' van Dominique Peeters is een heel bijzonder boek. De rode draad door het boek is de zelfdoding van een dierbare vriend waarmee een sterke band, bijna een familieband te noemen, was opgebouwd. Echter, ondanks dit dramatische gegeven is het een onvoorstelbaar mooi maar soms ook zelfs humoristisch boek. De schrijver heeft met ziel en zaligheid verwoord hoe de periode voor de zelfdoding is verlopen maar ook hoe de periode daarna is verlopen. Met alles wat daarbij in een normaal gezin, op een klein dorp, aan de orde komt. Soms zit je tijdens het lezen van het boek in een verhaal met veel humor, anekdotes en mooie levensverhalen, in een ander fragment biggelen de tranen over je wangen want dan heeft de hoofdrolspeler het over alles wat hem op dat moment heeft beroerd. Zijn gezin, zijn kinderen, een vrouw die niets meer met hem te maken wil hebben, ondanks het feit dat hij ziek is maar heel veel om zijn gezin geeft. Heel ontroerend, maar omdat het boek zoveel uiterste in zich heeft, blijft het boek boeien. Je gaat zitten en wil doorlezen.. weten hoe het verhaal verloopt. Ik heb het boek in beginsel in delen gelezen, omdat het mij een zwaar boek leek om te lezen. Echter, dit bleek mee te vallen omdat er dus ook veel humor en normale dagelijkse, voor iedereen zo herkenbare beslommeringen, worden beschreven. Juist die afwisseling in het boek maakt dat het gewoon een erg mooi en soms zelfs een "leuk" boek is om te lezen. Ik vind het een compliment waard voor de schrijver dat hij bij machte is geweest om een dergelijk zwaar onderwerp toch op een mooie en soms humoristische manier te verwoorden. Dit maakt dat het boek voor iedereen toegankelijk en leesbaar is. Het is een aanrader voor mensen die met zelfdoding te maken hebben gehad. Het maakt vragen van nabestaanden soms zo herkenbaar, op de waarom vraag zullen sommige van u, door het lezen van dit boek, echt een antwoord krijgen.

PLUSminus nummer 4, 2011, Inge van Riet
Er zijn er velen zoals ik is een brief van Dominique Peeters aan Levi Goudsblom die kiest voor zelfdoding. Dit lijkt daardoor een zwaarmoedig boek, het tegengestelde is waar. Het is een verhaal met dagelijkse zaken die voor iedereen herkenbaar zijn. Samen met Dominique ontmoet je Levi en leer je hem steeds beter kennen. Je krijgt een band met hem. Ze delen samen lief en leed en hebben elk hun eigen manier om met de reactie van de omgeving om te gaan. Het oordeel van de sociale omgeving, het onbekende, het onbegrip van een depressie en de veroordeling die daarbij een rol speelt, deel je met de hoofdpersonen. De machteloosheid die Dominique voelt in de hulp die hij Levi kan bieden en daarbij het bewaken van je eigen grenzen komt hierin prachtig naar voren. Ondanks dat je weet dat Levi voor zelfdoding zal kiezen blijft het verhaal je aandacht houden. Je voelt de spanning en het is prettig om de gesprekken die Dominique en Levi met elkaar voeren mee te beleven. Er wordt veel gelachen en de vriendschap tussen deze twee mannen is bijzonder. Als lezer wordt je de onzichtbare derde vriend. Het verhaal over de strijdbare Dominique in politieke kwesties duurt wat lang, maar aan het einde van het boek begrijp je daardoor beter waarom hij zijn tanden zet in onrecht. Nadat het noodlot heeft toegeslagen, wordt je meegenomen in de strijd van Dominique om zichzelf staande te houden. Hoe onbegrip wederom een rol speelt en de hardheid van mensen voel je dichtbij komen. Levi die veel bezig is met spiritualiteit laat zijn vriend hiermee kennismaken. Juist na de dood van Levi wordt dit bewustzijn bij Dominique steeds sterker. Hij voelt de nabijheid van zijn zielenmaatje. Spirituele bewustwording in combinatie met de hulpverlening en de omgeving komt in het boek goed naar voren. Je ontmoet in het boek mensen die spiritualiteit als onzin beschouwen en mensen die dit bewustzijn ontwikkelen. Ook hier komt de tweestrijd naar voren. Dominique gaat uiteindelijk de strijd aan om de waarheid rondom de behandeling van Levi boven tafel te krijgen. 'Er zijn er velen zoals ik is een eerbetoon en een bewustwordingsdocument: ieder leven is het waard om geleefd te mogen worden. Een inspirerend boek vol herkenning waarin je als lezer nieuwe vriendschappen sluit.