Wij maken gebruik van cookies om de diensten en functies op onze website aan te kunnen bieden en om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Begrepen Privacy Statement

Meer over...

Prijs: € 12.80 inclusief btw
Verzendkosten: € 2.76 binnen Nederland
Levertijd: 3 werkdag(en)
Bestellen...

Boer en tuinder op drift

door S.P. Hoekstra [Geschiedenis]

De afgelopen vijftig jaar is er veel veranderd in de land- en tuinbouw. Boer en tuinder op drift geeft een schets van de ervaringen van de boeren en de tuinders en probeert zo de ontwikkelingen helder te maken. Het beeld is niet volledig, simpel omdat zoiets in dit bestek niet mogelijk is. De gebruikte anekdotes werpen een aardig zijlicht op de veranderingen zelf.

De grote veranderingen en de gevolgen daarvan voor mens en dier zijn ontspannen, soms kritisch beschreven. Er wordt een beeld gegeven van de moed en het doorzettingsvermogen van boer en tuinder om de stroomversnellingen te doorstaan.

Voor deze bundel is een selectie gemaakt uit een aantal artikelen die over een periode van drie jaar gepubliceerd zijn in met name het katern 'Op it hiem' van het 'Friesch Dagblad' en enkele andere periodieken.

ISBN: 9789051791020
 
Formaat: 140x210 millimeter (b x h)
Omvang: 205 pagina's
Verschenen: 22 september 2003


Bestellen...

Wat vonden anderen ervan?

Nieuwsblad De Bildtse Post - augustus 2004
In de afgelopen vijftig jaar is er veel veranderd in de land- en tuinbouw. 'Boer en tuinder op drift' geeft een schets van de ervaringen van de boeren en de tuinders. De gebruikte anekdotes werpen een aardig zijlicht op de veranderingen zelf. De gevolgen daarvan voor mens en dier zijn ontspannen, soms kritisch beschreven. Er wordt een beeld gegeven van de moed en het doorzettingsvermogen van boer en tuinder om de stroomversnellingen te doorstaan. Sjoerd Pieters Hoekstra (1933) is in meerdere functies werkzaam geweest in de land- en tuinbouw. Van hem verscheen eerder 'Ontmoetingen' en een bloemlezing uit commentaren bij het nieuws in de agrarische sector.
Hier volgen een aantal herkenbare situaties voor de 60-plussers van nu die het allemaal hebben meegemaakt. Een halve eeuw geleden werd de opvoering van de landbouwproductie door middel van inpoldering nog als een bijzondere noodzaak gezien. De bedrijfsomvang werd vroeger vooral bepaald door de menselijke arm. Het aantal koeien had te maken met wat je per persoon per dag kon melden. Meer dan een eeuw geleden kwam de zuivelfabriek. De mechanisatie was enerzijds een zegen, anderzijds joeg het de omvang van bedrijven omhoog. Het is nog maar een vijftigtal jaren geleden dat de eerste pootmachine het land opkwam. De melkbus van dertig liter, als verplaatsing van de melk tussen boer en zuivelfabriek, heeft het lang volgehouden. Vele ruggen van melkrijders niet.
Na ongeveer 1970 kwam de doorbraak van de ligboxstal ook buiten de ruilverkavelingen. In de laatste halve eeuw is het paard als trekdier hoegenaamd verdwenen. De tractor heeft het trekken overgenomen en is bovendien de drager geworden van zeer geavanceerde werktuigen. Als de tijd van uitrijden van de gier was aangebroken, liet de dunne gier zich gemakkelijk omhoog pompen.
Nederland was vijftig jaar geleden nog een agrarische samenleving. Politiek blijft het een hard gevecht om de positieve rol te benadrukken van voedselproducent en drager van natuur en landschap, in een samenleving die een romantische kijk op het platteland heeft. Er lijkt een herwaardering op komst van een bedrijfstak die zelfbewust een eigen rol speelt in de (politieke) samenleving, zo besluit Sjoerd Hoekstra zijn tot een boek gebundelde schetsen over een aantal snelle veranderingen in land- en tuinbouw. Het lezen en ook een tweede aanschaf van het boek als kado is het waard.