Wij maken gebruik van cookies om de diensten en functies op onze website aan te kunnen bieden en om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Begrepen Privacy Statement

Meer over...

Prijs: € 17.50 inclusief btw
Verzendkosten: € 4.75 binnen Nederland
Levertijd: 3 werkdag(en)
Bestellen...

Man schiet op!

door Hans Faddegon [Maatschappij en politiek]

Op woensdag 17 oktober 2007 is dit boek om 16.00 uur overhandigd aan Ferdi Licher, directeur Emancipatie van het ministerie van OCW, in boekhandel van Stockum in Den Haag.

Over het boek: Emancipatie van mannen is vanuit hun eigenbelang al voldoende te verdedigen, maar het is ook voor het volledig slagen van de vrouwenemancipatie een absolute voorwaarde. Dit boek maakt duidelijk waarom.

Welvaart en techniek bieden mensen volop gelegenheid om al hun vermogens te ontplooien. De kansen om dat te doen zijn echter ongelijk verdeeld over mannen en vrouwen en over de hogere en lagere sociale klassen. Bovendien leren jongens en meisjes veel af wat niet past bij hun rol als man of vrouw, waarmee ze hun vermogen beperken om zich volledig te ontwikkelen.

Voor vrouwen nemen de maatschappelijke kansen snel toe, voor mannen beperkt de opvoeding hun vermogen om zich vooral in emotioneel opzicht voldoende te ontplooien. Daarom hebben mannen met een traditionele opvoeding minder mogelijkheden om te voldoen aan de eisen van de welvaartsmaatschappij. Veel mannen van allochtone afkomst hebben een dubbele handicap; door hun opvoeding en door hun sociale achterstand vormen zij de nieuwe kansarmen van onze samenleving.
Voor alle mannen is de noodzaak groot om zich te bevrijden van de beperkingen die hun traditionele rol ze oplegt. Slagen ze daar niet in, dan zullen het uiteindelijk de vrouwen zijn die de beste kansen hebben.

Op woensdag 27 juni 2007 is dit boek uitgereikt aan de Rotterdamse Wethouder Cultuur en Participatie Orhan Kaya in boekhandel Donner.

ISBN: 9789051795059
 
Formaat: 140x210 millimeter (b x h)
Omvang: 200 pagina's
Verschenen: 24 april 2007


Bestellen...

Wat vonden anderen ervan?

Marsenvenus.nl, februari 2008
Mannen kunnen maar beter opschieten? February 21st, 2008 by Asha Hans Faddegon's boek 'Man schiet op!' is een boek met een boodschap. En die boodschap is glashelder: mannen kunde maar beter als de sodemieter gaan emanciperen, anders halen vrouwen ze nog in en zal het sekse-evenwicht waar we allen naar streven niet worden bereikt maar omslaan in een vrouwelijke overheersing. Faddegon baseert dit vrezen op het feit dat - volgens hem - vrouwelijke waarden als communicatievaardigheden en emotionele ontplooiing steeds belangrijker worden voor maatschappelijk succes. Het wordt me niet helemaal duidelijk waarop Faddegon dit baseert. Hij stelt het min of meer als algemeen bekend feit, maar dit komt me vreemd voor in een maatschappij waarin overduidelijk mannen de bovenliggende partij zijn, en vrouwen nou ook niet direct en masse de top bestormen. Aan (wetenschappelijke) onderbouwing ontbreekt het sowieso vaak in dit boek, en in dit geval is dat ontzettend zonde. Want Faddegon heeft goede ideeen, en een helder inzicht in sekseverschillen in onze maatschappij. Hij is echter niet goed ingelezen in de wetenschappelijke literatuur, waardoor hij vaak het wiel opnieuw uitvindt en soms de plank misslaat. Toch maakt dat het boek juist ook weer verfrissend. Als je veel over man-vrouw verschillen leest, kom je al vrij snel op een punt waarop je ontdekt dat er de John Gray's en echtparen Pease onder ons steeds dezelfde onderzoeken aanhalen en dezelfde standpunten innemen. Faddegon wijkt af van dit standaarddeuntje en is daardoor leuker en af en toe zelfs inspirerend. Zo merkt hij op dat een van de eigenschappen die homo sapiens als soort zo succesvol maakt, zijn aanpassingsvermogen aan de omgeving is. En dat geeft weer aanleiding het belang van in de oertijd ontwikkelde overlevingsmechanismen - en sekseverschillen daarin - in de moderne tijd opnieuw te overdenken. Erg elegant vind ik zijn verklaring voor waarom meisjes met poppen spelen en jongens met auto's. Hij stelt dat alle baby's de ouder die ze het meeste zien (vaak mama) imiteren, maar dat dit imitatiegedrag bij meisjes aangemoedigd wordt en bij jongens niet. Vandaar dat al heel vroeg te zien is hoe meisjes zorgend zijn, en jongens zich richten op techniek en bouwen - iets waar zij juist goedkeuring mee winnen. Faddegon heeft waardevolle inzichten en toont zich een kritische deelnemer in het man-vrouw debat, en daarmee heeft hij mijn sympathie gewonnen. Hij heeft ook een enorme kans laten lopen door zich niet voldoende te verdiepen in biologisch, neurologisch en psychologisch onderzoek. Ideeen als de zijne verdienen een stevige wetenschappelijke onderbouwing. Wie weet komen die nog eens.