Wij maken gebruik van cookies om de diensten en functies op onze website aan te kunnen bieden en om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Begrepen Privacy Statement

Meer over...

Prijs: € 18.50 inclusief btw
Verzendkosten: € 2.95 binnen Nederland
Levertijd: 3 werkdag(en)
Bestellen...

De staat Palestina uitgeroepen op 14 mei 2048

door Binjamin Shalom, Mohammed Salaam [Maatschappij en politiek]

"Een aanrader voor iedereen die een verhaal wil lezen dat recht uit het hart komt en waarin oprecht gedroomd wordt over een vreedzame toekomst." Rondzendbrief van de Nederlandse Vriendenstichting Neve Shalom/Wahat-al-Salam.

"Het boekje is geen historisch exposé. Het is zeer leesbaar juist vanuit de persoonlijke insteek." Adri van der Wal, Kerk & Israël onderweg.

Over het boek:
"Waarom dromen jullie toch steeds?", werd ons nogal eens gevraagd. "Omdat wij beiden in onze droom geloven; omdat wij geloven dat de realisten van vandaag de dromers van morgen zullen blijken te zijn, en de dromers van vandaag de realisten van morgen. Dit gebied, het Midden-Oosten zal een teken worden voor de hele wereld dat volkeren in vrede kunnen samenleven en landen kunnen 'omtoveren' tot landen van melk en honing, waar rechtvaardigheid zal heersen. Dat de realiteit vandaag heel anders is, doet daar niets aan af", was ons antwoord.

De opbrengsten van dit boek worden door de auteurs geschonken aan Neve Shalom/Wahat al-Salam, hetgeen betekent 'oase van vrede'. Het is een dorp in Israël waar joden, christenen, moslims, Israëli's en Palestijnen samen leven. Niet naast elkaar, maar samen met elkaar. Zo leren daar de kinderen over de feestdagen en gedenkdagen van joden, christenen en moslims. Er wordt Ivriet (modern Hebreeuws) en Arabisch onderwezen. Dit dorp is voor beiden een levend voorbeeld dat het onmogelijke mogelijk is.

ISBN: 9789051796698
 
Formaat: 140x210 millimeter (b x h)
Omvang: 94 pagina's
Verschenen: 24 augustus 2009


Bestellen...

Wat vonden anderen ervan?

Kerk & Israël Onderweg, Adri van der Wal, maart 2010
'De huidige muur in Israël is een symptoom. Hij staat daar vanwege al die muren in onszelf. Als onze muren worden geslecht, dan valt de betonnen muur vanzelf.' Dit citaat typeert het boekje 'De staat Palestina uitgeroepen op 14 mei 2048'. Het vertelt van een langdurige vriendschap tussen een Jood en een Palestijn. Het laat de reacties zien van de omgeving daarop en het vertelt van het eigen innerlijke veranderingsproces om de ander werkelijk te leren begrijpen. De vrienden dromen over een rechtvaardige oplossing voor het conflict in het Midden-Oosten. Ze benadrukken voortdurend dat begrip 'rechtvaardig'. Zij pleiten voor een twee-statenmodel en dromen dat de Palestijnse staat op het eeuwfeest van de staat Israël wordt uitgeroepen. Huns inziens is het huidige Midden-Oostenconflict een conflict waar religie, politiek en economische macht nauw met elkaar verweven zijn (pag.57). De auteurs verwijten de Protestantse Kerk in Nederland dat deze geen onderscheid maakt tussen theologische verbondenheid en verbondenheid op basis van recht en rechtvaardigheid (pag.37). Nes Ammim en Neve Shalom/Wahat al-Salam worden getekend als voorbeelden dat het onmogelijke mogelijk is.
Het boekje is geen historisch exposé. Het is zeer leesbaar juist vanuit de persoonlijke insteek.

Rondzendbrief van de Nederlandse Vriendenstichting Neve Shalom/Wahat-al-Salam
In de twee eerdere nieuwsbrieven is al geschreven over de dromen van Benjamin en Mohammed die in een novelle zouden worden uitgewerkt. Het boekje met de uitdagende titel " De staat Palestina, uitgeroepen op 14 mei 2048". is inmiddels uitgebracht. Thijs Kolster heeft het voor u gelezen en er een recensie over geschreven. De realisering van de staat Palestina is de droom van beide auteurs die elkaar enkele jaren geleden ontmoetten in een filmzaal in Haifa. Benjamin is Jood en Mohammed Palestijn. Zij worden vrienden tegen de verdrukking in. Hun vriendschap wordt behoorlijk op de proef gesteld; ten eerste door de reacties van de omgeving waar hun vriendschap in ontstaat en ten tweede vanwege het feit dat beiden een confrontatie met zichzelf moeten aangaan om (innerlijke) muren te slechten teneinde de ander te leren begrijpen. Vanuit deze vriendschap is het boek geschreven. Het is een aanrader voor iedereen die een verhaal wil lezen dat recht uit het hart komt en waarin oprecht gedroomd wordt over een vreedzame toekomst. In de eerste hoofdstukken gaat het over het ontstaan en verloop van de vriendschap tussen Benjamin en Mohammed. Voor lezers die iets meer willen leren ervaren van wat er speelt als een Jood en een Palestijn elkaar echt willen ontmoeten, wordt een wrang, beklemmend en indringend beeld geschetst van hoe er over en weer wordt gedacht als ook hoe diep en intens de kloof tussen de bevolkingsgroepen is. Dat maakt dit boek ook echt een aanrader voor mensen die hier een gevoel bij willen krijgen. Het blijkt geen vanzelfsprekendheid om in Israël elkaar zo te ontmoeten. In die zin refereert het direct aan de innerlijke strijd van de bewoners van NSWaS. Benjamin en Mohammed geven ook aan dat zij zich verbonden voelen met de bewoners en de ideologie van NS/WaS. Vandaar ook dat zij de opbrengsten van het boekje ter beschikking stellen aan het dorp. Het verhaal is geen historisch verantwoord document waarin de lezer grondige uitleg krijgt over de achtergronden van het conflict in het Midden Oosten; daar zijn genoeg andere boeken voor. De 92 pagina's die het boek telt, raken aan de materie maar diepen het bewust, is mijn overtuiging, niet uit. Er is gekozen voor het persoonlijke document en dat is, zoals gezegd, vooral in die eerste hoofdstukken soms beklemmend en indringend. Het (laatste) deel van het boekje is bijzonder. Het beschrijft hoe in de loop der jaren een beweging ontstaat die uiteindelijk resulteert in het uitroepen van de staat Palestina in 2048. Het geeft vooral inzicht in de wens van de auteurs om hun droom verwezenlijkt te zien. Dat het veel tijd kost, tekent de realiteitszin van deze dromers die deze laatste titel als Geuzennaam zien.