Wij maken gebruik van cookies om de diensten en functies op onze website aan te kunnen bieden en om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Begrepen Privacy Statement

Meer over...

Prijs: € 19.50 inclusief btw
Verzendkosten: € 4.75 binnen Nederland
Levertijd: 3 werkdag(en)
Bestellen...

Hand in hand met Boeddha in het dagelijks leven

door Dorien Quik [Filosofie, Persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit]

Met Hand in hand met Boeddha maakt Dorien Quik complexe thema’s vanuit de boeddhistische filosofie voor de lezer toegankelijk. Zij gaat in op de belangrijkste onderwerpen van het boeddhisme, zoals de Boeddha van Mededogen, de vier Edele Waarheden, het Achtvoudige Pad, de mantra van mededogen en de leegte. Ook komen de werking en het transformerend vermogen van de geest aan bod en de mandala van de vijf Boeddha’s van Wijsheid.
De auteur verbindt deze Oosterse wijsheid met onze Westerse manier van denken. En omdat denken en mediteren sterk bijdragen aan innerlijke ontspanning, nodigt dit boek de lezer uit tot verdere geestelijke ontwikkeling. Daarbij vormt de vrije wil, samen met authenticiteit, het hoogste goed dat een mens tijdens zijn leven kan bereiken.
In deze Hand in Hand met Boeddha serie zal later ook verschijnen: Inzicht in de grondgedachten van het boeddhisme bij grote veranderingen.

De opbrengsten van dit boek worden geschonken aan Stichting Bodhisattva, in 2004 opgericht door Dorien Quik en Peter Schuh. Deze stichting zet zich in voor kansarme kinderen in Cambodja en Oost Tibet.

Op donderdag 25 november 2010 gaf Dorien Quik onder grote belangstelling een lezing over haar boek Hand in hand met Boeddha in de Bilthovens boekhandel. De auteur geeft vaker lezingen en cursussen met betrekking tot het Boeddhisme.

Deze titel is ook leverbaar als e-book voor de iPad, klik hier voor meer informatie.

ISBN: 9789051796926
 
Formaat: 140x210 millimeter (b x h)
Omvang: 203 pagina's
Verschenen: 20 december 2009


Bestellen...

Wilt u dit boek inzien?

Bij deze titel is het mogelijk om een deel van het boek online in te zien. Geïnteresseerd? Klik dan hier.

Wat vonden anderen ervan?

Marcel Messing
Zij die de leringen van de Boeddha bestuderen, overwegen en toepassen, zullen merken dat zijn leer uitmuntend is in het begin, in het midden en aan het einde. Van groot belang is het dat zijn leringen op een juiste wijze worden weergegeven, zodat ze ten volle in de geest opgenomen kunnen worden. Zaden ontkiemen alleen maar als ze kiemkrachtig zijn en als de aarde waarin ze vallen goed is voorbereid. Op treffende wijze heeft Dorien Quik de essentie van de dharma weten samen te vatten in haar boek. Ze reikt hiermee een sleutel aan die het hart kan openen voor een leer van bevrijding die tot in onze tijd haar geldigheid heeft behouden. Een waardevolle bijdrage tot de verspreiding van de dharma. Een boek waarvan ik hoop dat het velen mag raken. In hart en geest! Marcel Messing, antropoloog-filosoof, auteur

NBD|Biblion recensie, Drs. C.J.G. v.d. Burg
Dit deel behandelt onder meer de teksten van de Prajnaparamita ('de perfectie van wijsheid'), die de kern van de leringen van de Boeddha vormt. Aan de orde komen o.a leegte, het Hartsoetra. Verder: de Boeddha van het mededogen, het achtvoudige pad, het lijden als voertuig, het verschil met medelijden; het transformerend vermogen van de geest, de mandala's van de vijf Boeddha's van wijsheid. De schrijfster, die een aantal boeddhisische studies volgde, alsook de westerse filosofie bestudeerde, verbindt de wijsheid uit Theravada-, Mahayana- en Vajrayana-boeddhisme met westerse wijzen van denken om zodoende de lezer tot verdere geestelijke ontwikkeling te brengen. De termen-index is wat selectief (twee pagina's); begrippen als bv. 'mededogen' en 'waarheden' worden node gemist. Daarentegen vormen de uitgebreide woordenlijst, literatuurlijst, en notenapparaat een waardevolle aanvulling. De herziening van de oorspronkelijke uitgave (nu in twee afzonderlijke delen*) was een gelukkige gedachte! Paperback met vrij kleine druk.