Wij maken gebruik van cookies om de diensten en functies op onze website aan te kunnen bieden en om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Begrepen Privacy Statement

Meer over...

Prijs: € 15.95 inclusief btw
Verzendkosten: € 2.95 binnen Nederland
Levertijd: 3 werkdag(en)
Bestellen...

Als een vogel zo vrij

door ds. Jan Lange [Persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit, Religie]

"Kernthema in deze serie overdenkingen is een pleidooi voor de liefde en humaniteit in een al te vaak gewelddadige en liefdeloze wereld. Mij troffen de volgende regels uit 'Het gebed van een puber', uit het boek van Michel Quoist 'Zonder wierook':

Ik (God) noemde Mij liefde, m'n jongen,
en Ik ben niets dan liefde
sinds alles begon.
En die liefde is in jou.
Ik heb je geschapen om lief te hebben,
om eeuwig lief te hebben.

Ik ervaar deze woorden als een eeuwige en persoonlijke waarheid. Bovendien geloof ik dat in dit citaat de zin van ons leven duidelijk wordt: we leven hier op aarde, en waarschijnlijk niet voor de eerste en evenmin voor de laatste keer, om te leren liefhebben en de mogelijkheden van liefde, die we hebben meegekregen, te ontwikkelen.

De inhoud en de betekenis van de liefde ontleen ik aan de mens Jezus, aan zijn woorden en daden zoals die ons in de evangeliën zijn overgeleverd. De vraag komt daarbij aan de orde of de liefde, die Jezus bedoelt wellicht minder een kwestie van gevoel dan van wil. Die wil die het besluit tot liefde in vrijheid kan nemen. Des te belangrijker wordt dit besluit wanneer we van de gedachte kunnen uitgaan dat een mens in dit leven of in een leven na de dood of pas in een volgend leven, onherroepelijk zal worden geconfronteerd met de gevolgen en de kwaliteit van eigen denken en handelen. Hetzij positief, hetzij negatief.

Een mens zal oogsten wat hij zelf heeft gezaaid. Dat is volgens mij een universele wet van gerechtigheid. Om het simpel te zeggen: wie het goede doet, roept op de een of andere wijze het goede over zichzelf op. En wie het kwade doet, zal eenmaal ook de gevolgen daarvan zelf hebben te dragen. Onder andere in de hoofdstukken over spiritisme, reïncarnatie en de leer van Karma, kom ik hier nader op terug.

Ik ben mij bewust van het feit, dat ik op een 'autonome en eigenzinnige' manier bezig ben geweest. Niet zozeer als theoloog, maar als een gelovig mens, die heeft geprobeerd te luisteren naar eigen hart, en als een 'vogel zo vrij'. Met eigenzinnig bedoel ik ontraditioneel, onorthodox en ondogmatisch.

Eigenzinnig betekent in dit verband ook dat ik in de eerste plaats mijn eigen antwoorden heb gegeven op mijn vragen en twijfels. Antwoorden dus met een uitermate subjectief karakter. Hoe kan het ook anders met geloofsantwoorden. Is het niet zo dat een mens gelooft wat hij graag wil geloven of wat het beste aansluit bij zijn eigen karakter? Maar ook subjectieve antwoorden van de één kunnen waardevol zijn voor de ander."
J.L.

ISBN: 9789076249216
 
Formaat: 150 x 227 mm millimeter (b x h)
Omvang: 185 pagina's
Verschenen: 14 juli 1999


Bestellen...

Wat vonden anderen ervan?

Co Oerlemans
Vakantiewonder Gapen slapen mooie dromen
Waakzaam zijn voor jeuk en pijn
Van ellende bed uitkomen
Open ramen maneschijn
Koude is een medicijn
Hartje nacht total stilte
Fraaie titel zingt door geest
En genietend van de kilte
Wordt het toch een beetje feest
Als ik "vrij als een vogel" lees
Boeiend boek houdt tijd gevangen
Met een wonder onderbouwd
Lichte nevel gras bedauwt
Jonge wilde katje mauwt
Lijf en leden zijn vergeten
Even duik ik nog in bed
Droom verwonderd van profeten
In een vredeskruisraket
Straks wacht mij ontbijtbuffet Co Oerlemans

Henk Herle
Jan,
Met instemming en ook verwondering heb ik het boek "Als een vogel zo vrij" gelezen. Bovenal blij dat alles zo duidelijk gezegd wordt. Veel van onze voorstellingen kunnen anders zijn, maar de Liefde blijft onveranderd waar alles om draait. Ik hoop dat velen door jouw boek verrijkt worden. Henk Herle.