Wij maken gebruik van cookies om de diensten en functies op onze website aan te kunnen bieden en om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Begrepen Privacy Statement

Meer over...

Prijs: € 20.25 inclusief btw
Verzendkosten: € 2.95 binnen Nederland
Levertijd: 3 werkdag(en)
Bestellen...

Samen-werken

door Isaäc Torn [Management en bedrijfskunde, Persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit]

"Welkom in de dynamische wereld van de polariteit. Dit boek is een verslag van mijn persoonlijke ontdekkingsreis in het leven. Tijdens mijn rechtenstudie, zo rond mijn vierentwintigste levensjaar, had ik een ervaring die mijn belangstellingssfeer voorgoed ging bepalen.
Door die ervaring begreep ik dat het aan de tijd gekomen is dat de mens zijn Ik-ontwikkeling, zijn individualisering serieus ter hand gaat nemen. Daartoe moet je je eerst uit de geborgenheid en omhulling van de collectiviteit losmaken. En dat vereist moed. Dan ga je op weg om je eigen persoonlijkheid te ontwikkelen. Die persoonlijkheid is een vat vol polaire tegenstrijdigheden, zoals al mijn sympathieën en antipathieën. De bewustwording van deze eenzijdige eigenschappen kan best confronterend zijn.

De weg van de persoonlijke ontwikkeling vindt zijn bekroning in het ontluiken van de individualiteit, het ondeelbare wezen van de mens waartegen hij dan ook slechts zelf 'ik' kan zeggen. De tegenstelling overbrugd. Die weg is vaak eenzaam; je bent letterlijk op jezelf aangewezen. Het begrip individualisering zal verkeerd begrepen kunnen gaan worden en worden uitgelegd als egocentrisme.

Ook besteed ik in mijn boek veel aandacht aan het begrip vrijheid. Dit begrip wordt ook nogal eens van haar geëigende plek geduwd en verwisseld met willekeur.
Door zowel de niet begrepen individualiseringstendens als de misverstane vrijheid zijn samenlevings- en samenwerkingsrelaties zwaar onder druk komen te staan. De recente gebeurtenissen in de maatschappelijke werkelijkheid laten dat helaas maar al te goed zien.

In het begin van mijn begin dertiger jaren ontdekte ik het principe van de polariteit. Aan een schilderij nam ik haar waar. Zij vertoonde zich als een in kleuren gestolde vorm van driegelede eenheid. Zij begon toen voor mij te leven en sindsdien heb ik haar en heeft zij mij niet meer losgelaten.

In mijn verdere persoonlijke leven heeft het begrip van en het functioneren van de polariteit zich verder verduidelijkt. Nu eens lukte het me om de polariteit ineens te pakken, dan weer werd ik eerst flink op het verkeerde been gezet en duurde het langere tijd voordat ik haar kon meebeleven. Elke keer ziet zij er anders uit; altijd doet zij je versteld staan.

Meerdere jaren heb ik als consultant op het gebied van samenwerking dit concept vruchtbaar mogen toepassen en verder ontwikkelen.

De polariteit is de driegelede eenheid die bestaat uit twee polen, de extreme eenzijdigheden, met daartussen een verbindend midden. Zij is het dynamische principe dat werkzaam is in de levende en levendige werkelijkheid. Die werkelijkheid maakt een voortdurende slingerbeweging tussen de twee uitersten; daartussen kan zij elke positie innemen. Elke positie betekent een tijdelijk evenwicht.
Polarisatie is het verzelfstandigen van de polen, het verbreken van hun onderlinge verhouding en het opheffen van het veelzijdige verbindende middengebied. De polen extremiseren, radicaliseren ten opzichte van elkaar. Je raakt erin verward.

In mijn boek heb ik de polariteit en haar werking met name onderzocht op het gebied van het persoonlijke en sociale leven: Polaire persoonlijke eigenschappen, maatschappelijke golfbewegingen en processen in communicatie, in oordeelsvorming, in organisaties en in het samenwerken.
De polariteit is het ontwikkelingsprincipe voor de mens van deze tijd omdat zij de vraag aan ons stelt onze eigen plek tussen de polen in te nemen. Iedere situatie is anders; daarom is die plek telkens verschillend. De polariteit als ontwikkelingsprincipe stelt ons in staat vanuit die gekozen plek onze, vaak nog minder bewuste, eenzijdigheden te overwinnen. Ieder op zijn eigen manier.

Het wordt helemaal interessant om een paar polariteiten nader te bekijken en met elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld de polariteit macht - kracht koppelen aan de polariteit vrouwelijk - mannelijk. Macht als vrouwelijke eigenschap en kracht als mannelijke. Ieder mens heeft beide in zich. Maar hoe gaan mannen met macht om en hoe doen vrouwen dat? En hoe gaan beide sexen met kracht om?
Hoe kan de polariteit mannelijk - vrouwelijk met de inhoud van het begrip emancipatie verbonden worden? Wordt de emanciperende mens in de huidige tijd niet steeds mannelijker? Wat zijn daar de gevolgen van?

Hoe werkt de drievoudige gesprekspolariteit inhoud-procedure, spreken-luisteren, vragen -antwoorden in de verschillende soorten gesprekken: dialoog, discussie en debat?

Een aantal van mijn bevindingen over de polariteit en haar werking heb ik in dit boek beschreven. Ik nodig je hierbij gaarne uit om mijn ontwikkelingsreis mee te maken, maar wel graag op eigen benen, langs je eigen weg en in je eigen tempo. Ieder de eigen weg, waarop wij samen ervaringen kunnen delen.

Deel mijn passie voor polariteiten!!!

Ies Torn

Passages uit dit boek werden op 18 mei 2010 geciteerd door de Trouw.
Klik hier voor het volledige artikel.

ISBN: 9789051791914
 
Formaat: 140x210 millimeter (b x h)
Omvang: 410 pagina's
Verschenen: 15 oktober 2004


Bestellen...