Wij maken gebruik van cookies om de diensten en functies op onze website aan te kunnen bieden en om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Begrepen Privacy Statement

Meer over...

Prijs: € 18.95 inclusief btw
Verzendkosten: € 2.95 binnen Nederland
Levertijd: 3 werkdag(en)
Bestellen...

Onze liefde is goed

door Martin M Dienesen [Persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit, Religie]

Dit boek beschrijft het resultaat van de zoektocht van een homofiele man naar een leven in harmonie met zijn geaardheid en katholieke achtergrond. Deze zoektocht begint met de Bijbel en de ontdekking van de structuur van dit oudste boek dat ten grondslag ligt aan onze cultuur. Het biedt een nadere kennismaking met achtereenvolgens het Oude Verbond, het voor christenen belangrijke Nieuwe Verbond en de besluiten van het Eerste Concilie van Jeruzalem in 57 na Christus.

De auteur behandelt het thema Bijbel en Homofilie aldus vanuit een breed perspectief en het resultaat is zowel verbluffend als verbijsterend. Verbluffend omdat blijkt hoe eenvoudig het is om te bewijzen dat er geen enkel bijbels argument bestaat op basis waarvan de homofiele liefde zou moeten worden afgewezen, en verbijsterend omdat kennelijk nog maar weinig mensen tot dit inzicht zijn gekomen.

De auteur komt tot de conclusie dat de Bijbel zich ten aanzien van uitingen van liefde altijd positief uitlaat, waarbij de oriëntatie van die liefde irrelevant blijkt te zijn.

Enkele conclusies van dit boek:

"De Bijbel laat zich nergens negatief uit ten aanzien van gevoelens van liefde tussen mannen of vrouwen onderling, eerder positief."

"Met enig gevoel voor drama kan gesteld worden dat de beroemde anti-homowetten van Leviticus niet één keer maar zelfs al twee (!) keer zijn afgeschaft. De laatste keer tijdens bovengenoemd Eerste Concilie van Jeruzalem."

"De weerzinwekkende gebeurtenissen in de gevangenis van Abu Ghraib te Bagdad, vertonen sterke overeenkomst met het verhaal van Sodom. Ze hebben vooral met seksuele vernedering en helemaal niets met uitingen van liefde te maken."

"Seksueel contact tussen mensen is conform bijbelse begrippen geen zonde indien ze voortkomt vanuit een oprecht gevoel van liefde. Alleen het plegen van ontucht vanuit gevoelens van wellust is, conform bijbelse beginselen zondig te noemen."

"Het woord onnatuurlijk in 1 Rom. 26-27 is correct gehanteerd om de homoseksuele wellust tussen heteroseksuele mannen onderling te beschrijven."

"De Bijbel geeft zeer duidelijk aan niet te oordelen over de levenswandel van anderen, zolang deze zich althans houden aan de Tien (of Twaalf?) Geboden."

"Een voor sommigen lastig thema ten aanzien van homofilie vormt het aspect van de anale gemeenschap onder homo's. Op basis van onderzoek is gebleken dat minstens 31 % van alle homoseksuele mannen nooit anale gemeenschap heeft."

Kijk ook op www.onzeliefdeisgoed.nl en www.gopher.nl

ISBN: 9789051792546
 
Formaat: 140x210 millimeter (b x h)
Omvang: 264 pagina's
Verschenen: 28 november 2005


Bestellen...

Wat vonden anderen ervan?

Maarten van den Driest - Gay krant
Bijbel verdedigt álle liefde
Martin M. Dienesen beschrijft in zijn boek Onze liefde is goed.nl op prettig leesbare, uiterst toegankelijke wijze zijn zoektocht naar wat de bijbel precies te zeggen heeft over homoseksualiteit. Dienesen, afkomstig uit een streng rooms-katholiek gezin, kent de bekende gruwelverhalen wel. Hij heeft de hele bijbel doorgenomen en rapporteert wat hij gevonden heeft. Hij leest de relevante verhalen opnieuw, door de bril van Jezus' boodschap van liefde. Technische haarkloverij en diepgravende verklaringen van losse verzen laat hij over aan de theologen. Af en toe stapt hij dan ook wel erg dapper over theologische nuances heen, maar dit zij hem vergeven. Al snel blijkt dat lichamelijke uiting van (homoseksuele) liefde helemaal niet verboden is en dat zelfs niet kán zijn. Het beroemde verhaal van Sodom gaat niet over homoseksualiteit, de rooms-katholieke kerk heeft het verbod op masturbatie zelf bedacht en maakt grote interpretatiefouten. Het lijkt schokkend maar het wordt overtuigend aangetoond. Op het eind ontbreekt een persoonlijke noot niet. Het is wrang dat de auteur het nodig heeft gevonden een pseudoniem te gebruiken. Dit toont des te meer aan hoe ontzettend nodig zijn boek is. Voor iedereen die geïnteresseerd is in hoe de bijbel alle liefde verdedigt, is dit boek een absolute aanrader. Ook voor protestanten.