Wij maken gebruik van cookies om de diensten en functies op onze website aan te kunnen bieden en om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Begrepen Privacy Statement

Meer over...

Prijs: € 19.50 inclusief btw
Verzendkosten: € 5.35 binnen Nederland
Levertijd: 3 werkdag(en)
Bestellen...

Welk beeld van God heb jij?

door Arno van Doorn [Religie]

Het gaat de welvarende Job voor de wind, totdat het geluk zich volledig tegen hem keert en hij zwaar op de proef wordt gesteld. Vanwaar die ommekeer? Zijn ongeluk en tegenspoed in het leven een goddelijke straf voor begane zonden?
De intensieve discussie die hierover ontstaat tussen Job en zijn vrienden is het oudste gedocumenteerde gesprek over God in de wereldgeschiedenis. In dit twistgesprek komen verschillende godsbeelden aan bod, waarvan er een aantal nog steeds bestaan.
Met de filosofische dialogen in dit opnieuw geschreven verhaal van Job en zijn vrienden, hoopt Arno van Doorn een bijdrage te leveren aan de actuele en brede discussie over geloven in God.
De belangrijkste vraag is natuurlijk: Welk beeld van God heb jij?

ISBN: 9789051796063
 
Formaat: 140 x 210 millimeter (b x h)
Omvang: 178 pagina's
Verschenen: 11 september 2008


Bestellen...

Wat vonden anderen ervan?

Eleonora Hof, Alpha Online, 27 maart 2009
Welk beeld van God heb jij? Wie denk jij dat God is? Is God ver weg, bemoeit hij zich niet met de wereld? Of is hij wel betrokken bij de wereld, maar straft hij vooral mensen die iets verkeerd hebben gedaan? Of is God vooral rechtvaardig en liefdevol? Bovenstaande vragen naar welk beeld je van God hebt gaan erg diep en zijn uiterst belangrijk. Arno van Doorn heeft een intrigerend boek geschreven waarin deze vragen aan de orde komen. Het neemt het verhaal van Job als uitgangspunt en situeert dit verhaal in de zesde eeuw voor Christus. Job is een wijze, rechtvaardige en rijke man die veel aanzien geniet. Hij heeft vrienden om zich heen verzameld met wie hij over de ontwikkelingen in de wereld en over de nieuwste filosofieën kan discussiëren. Zelf maakt hij een reis naar de wereldstad Babel waar hij de keizer ontmoet en raad geeft. Ook reist hij met een karavaan diep de woestijn in naar de plek waar goud gedolven wordt. Maar aan dit mooie leven van Job komt abrupt een einde: zijn kinderen sterven, hij raakt zijn bezit kwijt en hij wordt ziek. Iedereen om hem heen laat hem in de steek, maar zijn vrienden blijven hem trouw. Ze proberen te analyseren waarom Job zo moet lijden. Maar hun antwoorden schieten te kort en Job blijft eraan vasthouden dat hij rechtvaardig is geweest en niet gezondigd heeft. In verhaalvorm kom je veel te weten over de tijd waarin Job (waarschijnlijk) geleefd heeft. Mooi is dat dit boek vooral ingaat op de discussies die gevoerd worden tussen Job en z'n vrienden, en minder op het al bekende verhaal van Jobs (on)geluk. Als vanzelf ga je nadenken over de vragen die gesteld worden. Niet voor niets heet het boek: 'Welk beeld van God heb jij?'. Maar het boek pretendeert niet om slechts één antwoord te geven. Juist niet! Want elk beeld van God is beperkt en perkt God in. In een interview zegt de schrijver zelfs: "De gedachte dat iemand denkt te weten hoe God in elkaar zit en dat een ander zich aan zijn Godsbeeld moet houden, is het begin van fundamentalisme." Ook noemt de schrijver zijn boek "een heel onorthodox boek". Laat dit je er niet van weerhouden om het te lezen, want uiteindelijk moet elke christen de vraag naar zijn of haar godsbeeld beantwoorden. Te bestellen via www.gopher.nl of via de boekwinkel.

Tym Kortekaas, Mensa berichten, april 2009
In 'Welk beeld van God heb jij?' zet Arno van Doorn het oudtestamentische boek Job in de context van zijn oorspronkelijke tijd, ergens in de 6de eeuw voor Christus, door gebruik te maken van tijdgenoten uit de Griekse en oosterse filosofie. Arno noemt het boek een roman, geschreven voor in het bijzonder hoogbegaafde kinderen. Ik heb het boek met plezier gelezen, maar in het begin is het even doorbijten, het taalgebruik ervaar ik in eerste instantie als statisch. Het verhaal moet op gang komen en in het eerste hoofdstuk komen veel namen voor, omdat de vrienden van Job worden 'voorgesteld'. In het woord vooraf schrijft Arno: 'Het verhaal van Job is volgens sommige bronnen al zo'n vierduizend jaar oud. Het heeft een plaats gekregen in de meeste belangrijke wereldtradities in India, het jodendom, het christendom en de islam. In het Westen is dit verhaal bekend geworden in de vorm zoals het is overgeleverd als een van de boeken van de bijbel.' Het boek Job schildert als eerste een beeld van het leven van Job, een zeer vermogend, diep gelovig en vroom zakenman, bekend om zijn vrijgevigheid en rechtvaardigheidbesef. Hij spreekt recht en treedt regelmatig op als mediator op de markt van Babel, de streek waar hij woont. Dan vindt een gesprek plaats tussen God en de satan. Volgens de satan is Job alleen godvrezend, omdat hij bang is zijn vermogen te verliezen. Om te bewijzen, dat dat niet zo is, antwoordt God, dat hij alles van Job mag afnemen. Dat is niet tegen dovemansoren gezegd: satan zorgt ervoor, dat Job alles verliest wat hij heeft, inclusief zijn kinderen, die de dood vinden in een machtige windhoos uit de woestijn. Als Job daar vrij laconiek onder blijft ("De Heer geeft, de Heer neemt, gezegend is de naam van de Heer."), krijgt de satan Gods toestemming om zich op Jobs gezondheid te storten. Die doet dat grondig en Job belandt overdekt door zweren en andere kwalen op de mestvaalt, waar alleen zijn vrouw hem min of meer trouw blijft en hem dagelijks eten en drinken brengt. Daar op die mestvaalt komen zijn vrienden hem vertellen, waardoor Job de toorn van God over zich zou hebben afgeroepen. Dat levert een kleine serie godsbeelden op zoals de God van de sterren en de planeten, de God van het licht van de zuiveren van hart, de straffende God. Deze godsbeelden vormen de basis voor Arno's boek, die hij vakkundig aanvult met het filosofische equivalent van een godsbeeld, naar voren gebracht door Pythagoras, Thales en Heraclites. En daarin schuilt de waarde van 'Welk beeld van God heb jij?' De kerk (de tempel, de priesters, de geschriften) blijft zowel in het bijbelse boek als in het boek van Arno volledig buiten beeld. Het godsbesef van de deelnemers in het verhaal speelt zich zuiver in het dagelijkse leven af. Het hartstochtelijke betoog van bijvoorbeeld Pythagoras over wat de cijfers en de muziek voor hem en voor de wereld betekenen, past naadloos in het verhaal als een betoog over de Onnoembare. De wereld, waarover Arno verhaalt, gaat vooraf aan de scheiding jodendom / christendom / islam / humanisme. Ieders godsbeeld past in die wereld. Mijns inziens is zijn boek daarmee een uitstekende basis voor levensbeschouwelijk onderwijs aan kinderen. De leeftijd van de leerlingen kan variëren van de bovenbouw van de basisschool tot en met de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De jongere kinderen zouden het boek klassikaal kunnen lezen; daarmee kan elk hoofdstuk voor een inspirerende leerkracht dienen als basis voor een kringgesprek. De oudere kinderen kunnen het boek zelf lezen en de leerkracht kan er opdrachten aan verbinden, waarmee zij een weg in zowel het geloof als de filosofie gaan zoeken. En dat alles, hoera, zonder de beperkingen, die het aanbidden en gehoorzamen van God met zich brengt. Anders gezegd: zonder de beperkingen, die de meeste kerken aan God toedichten. Dat betekent dus, dat alle (al dan niet hoogbegaafde) leerlingen als kinderen van hun al dan niet in God gelovende ouders onbevangen naast elkaar aan het gesprek kunnen deelnemen. In de handen van een bekwame leerkracht kan het boek dus leiden naar eensgezindheid en respect voor elkaar en voor elkaars geloof. Arno: chapeau!

Gerda Becker, Reveil, maart 2010
Het bekende verhaal van Job wordt op een eenvoudige manier en in verhalende vorm beschreven. Job en zijn vrienden hebben verschillende godsbeelden. In de discussie over het lijden van Job, met zijn vrienden, komen verschillende godsbeelden voorbij. God als grote straffer, als eiser, als afwezige en als een rechtvaardig God. Laten we ons leven leiden door ons eigen denkbeeld van God? Blokkeren ze ons of staan we open voor de inzichten van God?