Wij maken gebruik van cookies om de diensten en functies op onze website aan te kunnen bieden en om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Begrepen Privacy Statement

Meer over...

Prijs: € 83.25 inclusief btw
Verzendkosten: € 2.95 binnen Nederland
Levertijd: 3 werkdag(en)
Bestellen...

Voorbij de zeven dagen van architectuur (3 delen)

door Gerard van Zeijl [Autobiografieën, Educatie, Filosofie, Geschiedenis, Kunst, theater en muziek, Wetenschap]

Gerard van Zeijl speelde in het architectuuronderwijs aan de TU Eindhoven van 1970-2005 een markante rol. Hij volgde Geert Bekaert op die tot 1990 de leerstoel architectuurgeschiedenis + theorie bekleedde. Samen tastten zij de relatie van dit vakgebied met het architectonisch ontwerpen af. Hun eigenzinnig architectuurhistorisch onderzoek hield, vergeleken met andere architectuuropleidingen een specifieke positie in.
Van Zeijl's promotieonderzoek naar Durand's architectuurtraktaten leek haaks te staan op zijn eigen positie in het architectuuronderwijs. Het ontdekken van een verborgen poëzie binnen de vermeende rigiditeit van Durand's combinatieleer bleek echter later de opmaat voor het onderzoek naar 'the longlasting strategies in architecture'. Hierin schuren normatieve en narratieve architectuurconcepten langs elkaar. Hun kritische inwerking wordt in het gezamenlijk veld van geschiedenis en ontwerp. uitgelokt door architectuur met beelden te prikkelen en via woorden te bestoken.

In zijn driedelige boek 'Voorbij de zeven dagen van architectuur' wil Van Zeijl de mythen van het vakgebied onttoveren, wat tevens neerkomt op een zekere inwijding. In een heldere structuur van zeven dagen - van scheppen naar het alledaagse werken -, wordt via een diverse reeks thema's en onderwerpen een overtuigende visie op het architectuuronderwijs en de ontwerppraktijk gegeven.

In de vraag: hoe aan de zeven dagen voorbij te raken ligt het verlangen om architectuur als poëzie te maken.
Architectuur wordt daartoe als een avontuurlijk landschap voorgesteld, waarvan haar complexe tectoniek in diverse doorsneden professioneel wordt onderzocht en geduid. Beelden en teksten ondervragen elkaar qua passie en argument. Oude principes bevruchten nieuwe inzichten. Architectuur blijft wel een raadsel, maar onverwachte inzichten en vergezichten doen haar af en toe even prachtig oplichten.

Klik hier voor een inkijkexemplaar.

Dit driedelige boek werd op maandag 19 april 2010 gepresenteerd in het auditorium van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst in Rotterdam. Bij die gelegenheid werd het eerste exemplaar in ontvangst genomen door Wim Quist, voormalig Rijksbouwmeester en bekend als architect van o.a. het Museon in Den Haag en het Cobra-museum in Amstelveen.

ISBN: 9789051796612
 
Formaat: 165x240 millimeter (b x h)
Omvang: 1200 pagina's
Verschenen: 14 april 2010


Bestellen...

Wat vonden anderen ervan?

Leerstoel Architectuurgeschiedenis en Theorie, voorjaar 2010
Gerard van Zeijl, emeritus hoogleraar architectuurgeschiedenis en theorie van onze faculteit, heeft een handboek over architectuur geschreven dat publicatie verdient. Het deels gepubliceerde, deels ongepubliceerde materiaal is toegankelijk gemaakt en zorgvuldig bewerkt. Door zijn streng gestructureerde opzet ontsluit het boek talrijke vindplaatsen van klassieke en moderne architectuurbegrippen, zoals typologie, karakter, imitatie, tektoniek, narrativiteit, collage, plooi of evenement. Het behandelt fundamentele teksten uit de architectuurgeschiedenis en architectuurtheorie. Het onderbouwt daarmee proeven van actuele architectuurkritiek en draagt voorts bij aan een reflectieve ontwerppraktijk. Daarom is Voorbij de Zeven Dagen van Architectuur een belangrijk boek voor studenten die een architectuuropleiding volgen. Het is ook van belang voor docenten en onderzoekers in het veld van de architectuur. Daarom is ook een Engelstalige publicatie beslist de moeite waard. In een door trends overspoeld architectuurklimaat is er behoefte aan de ethische en esthetische vragen die Van Zeijl aan de architectuur stelt en aan het lange termijn perspectief dat zijn hermeneutische en fenomenologische benadering biedt. Het boek is een prikkelende bijdrage aan het internationale debat over architectuuronderwijs. Van Zeijl nam duidelijk stelling in een tijdperk dat zowel de linguistic turn als de opkomst van het pragmatisme beleefde. De gebundelde teksten problematiseren het pragmatisme door het probleem van de duur aan de orde te stellen en de talige wending door de werking van het beeld te belichten. Sommige teksten hebben de waarde van een historisch document, zoals de opening van de tentoonstelling van de Eindhovense School, de stroming die de culturele autonomie en de urbane context van de architectuur op de agenda zette, en daarmee het postmodernisme in Nederland introduceerde. Weer andere teksten formuleren de grondslag voor zijn onderzoek en dat van enkele van zijn promovendi, zoals Wim Nijenhuis, Lara Schrijver en Bernard Kormoss. Dit open traktaat zal velen aanspreken. Het bijzondere belang ervan is mede gelegen in de benadering van theorie als een houding die het subject zowel veronderstelt als vormt. Zich onder andere op de Nietzscheaanse 'vrolijke wetenschap' en de 'bricolage' van een Lévi-Strauss baserend, verkent Van Zeijl systematisch en spelenderwijs de verschillende posities van het subject van de architectuur (zichzelf inbegrepen). Ondergetekenden, medewerkers van de leerstoel die Gerard van Zeijl bekleedde, zijn stellig overtuigd van het belang van de publicatie van zijn boek. Dr. Jeroen Boomgaard, Drs. Pieter Jan Gijsberts, Prof. Ir. Ton Venhoeven, Dr. Jacob Voorthuis, Dr. Ir. Gijs Wallis de Vries Allen verbonden aan de leerstoel Architectuurgeschiedenis en Theorie, Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Eindhoven